همکاری‌های کانون و دفاتر تسهیلگری توسعه می‌یابد
در راستای خدمت رسانی فرهنگی به کودکان و نوجوانان مناطق محروم

همکاری‌های کانون و دفاتر تسهیلگری توسعه می‌یابد

همکاری‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دفاتر تسهیلگری استان خوزستان در راستای خدمت‌رسانی بیشتر فرهنگی به کودکان و نوجوانان مناطق کمتر توسعه یافته گسترش می‌یابد.

    شخصی سازی

    انتخاب حالت کور رنگی

    انتخاب رنگ

    اندازه فونت