ارتباط مستقیم با مدیر کل

وحید کیانی مدیر کل استان

ارسال نظرات و پيشنهادات به پست الكترونيك:

khz@kpf.ir

 تلفن تماس : ۰۶۱۳۳۳۶۴۷۱ ـ ۰۶۱۳۳۳۳۷۶۳۴

 

        نمابر : ۰۶۱۳۳۳۶۲۱۰۱

 

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت