نمایشگاه مجازی «زیباترین تصویر آزادگی» - 1

آرشام محمدی، ۷ساله، مرکز مسجدسلیمان، مربی انیسه وحیدی پارمیدا آزادیان؛ ۱۳ساله،مرکز۱اهواز، مربی مرجان نوروزی دانیال نظرزاده ،۸ ساله، مرکز شوش، مربی لیلا چنانی پور رویا جلالی ،۱۵ ساله ،مرکز سوسنگرد، مربی لیلا شاه پروری علیرضا قاسمی، ۱۶ ساله ، مرکز سوسنگرد ، مربی لیلا شاه پروری محمد حسین سبهانی،۱۶ ساله ،مرکز سوسنگرد، مربی لیلا شاه پروری محمد کلانتریان،۶ساله،مرکز شوش،مربی خانم لیلا چنانی پورهستی رسولی ۷ساله مرکز مسجدسلیمان مربی انیسه وحید هستی رسولی ،۷ساله ،مرکز مسجدسلیمان ،مربی انیسه وحیدی هستی رسولی ،۷ساله ،مرکز مسجدسلیمان ،مربی انیسه وحیدی هستی رسولی ۷ساله مرکز مسجدسلیمان مربی انیسه  نادیا رستمی ،۱۳ساله، مرکز مسجدسلیمان، مربی انیسه وحیدی
کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

شخصی سازی

انتخاب حالت کور رنگی

انتخاب رنگ

اندازه فونت